John

Gregor Becker

Founder & CEO

Biomedical ethicist

John

Vasiliki Mollaki

Founder & COO

Geneticist, Ethics Expert

John

Julian Kinderlerer

Founder & CSO

IP and Ethics specialist

John

Carol Pollard

Chief advisor & Board Member

Ethicist

John

Takis Vidalis

Board member

IP Specialist

John

Julia Marcińska

Board member

John

Anna Juszczyk

Social media officer

Krys

Krystian Mokrzyński

Biophysicist & Webmaster | Board member